Föräldramöte f-klass

Plats: I klassrummen

12 september

Tid: 18:00–00:00