Föräldramöte åk 4

Plats:
Musiksalen 4C, 4D, 4E och klassrummet 4A, 4B

Datum:
5 september

Startar: 18:00