Föräldramöte åk 1-2

Plats:
Musiksalen åk 1, klassrummet åk 2

Datum:
6 september

Startar: 18:00